RosieSwedish Blog
April 23, 2017

Hackathon med Viaplay

I slutet av mars hade vi hackathon ihop med ett fantastiskt team från Viaplay. Det var som att vi hade en skräddarsydd arme av människor som hade rätt kompetens för att hjälpa oss…
Read More
BlogPeppy Talks
April 19, 2017

A rainbow of friends to teach kids respect

Just like the rainbow is made up of a bunch of different colors, the world is made up of all kinds of people. For kids to develop healthy relationships it's important…
Read More
RosieSwedish Blog
April 16, 2017

Peppy Pals på Tekniska Museet

Vi fick äran att delta i Tekniska Museets Megahelg för spel för några veckor sedan och bland alla robotar, maskiner och VR spel kunde vi inte ens drömma om att vi skulle…
Read More
BlogPeppy Talks
April 5, 2017

Explaining to kids what being nice means

Being kind might feel like the most natural thing, still our children grow up hearing "You look like such a geek in those glasses", "What an ugly sweater she is wearing" and…
Read More
BlogPeppy Talks
March 22, 2017

Teaching kids social skills: Making Eye-contact

It's not strange that many children find it hard to look someone in the eyes, regardless if it's family, a friend or a complete stranger. Developing this social skill is a part of…
Read More
RosieSwedish Blog
March 12, 2017

Om barnens mentala hälsa och välbefinnande

De flesta av världens alla skolor är traditionella och undervisar barn enbart i akademiska färdigheter såsom läs- och skrivkunnighet, matte, språk etc. Detta trots att det gång på gång bevisas att…
Read More
BlogPeppy Talks
March 8, 2017

Using a traffic light toolkit to help kids regulate their emotions

Sometimes children need extra help with regulating their emotions. Using a traffic light with different colors is a good way of helping kids categorize unpleasant and pleasant feelings. By visualizing how to…
Read More
RosieSwedish Blog
February 25, 2017

Att undervisa barn i mänskliga rättigheter minskar mobbning

Ett projekt som har drivits av Unicef i UK med syftet att lära barn om deras rättigheter och skyldigheter har visat leda till mindre skolk, bättre skolresultat samt minskad mobbning.…
Read More
BlogPeppy Talks
February 22, 2017

How kids can learn to calm down

Learning how to calm down effectively is a part of kids emotional development. It's an important skill for kids to master as it will help them be mindful when angry, or cope…
Read More