Har vi blivit mindre empatiska?

By May 16, 2014eQidz, Rosie

En studie som gjordes i USA (2010, 14000 deltagare) visade att  college studenter var 40% mindre emaptiska jämfört med college studenter för 30 år sedan. Här kan jag tänka mig några skeptiker fråga:  men hur mäter man empati? Det finns faktiskt en hel del tester där ute och här är länk till ett: http://www.theguardian.com/life/table/0,,937442,00.html

Här en länk till Ashokas initiativ till att uppmärksamma Empati med massa bra övningar och forskning: http://startempathy.org/

 I svenska skolor finns det inget tvingande inslag i läroplanen att aktivt arbeta med emotionell intelligens (EQ=Självkänsla och självkännedom, empati, kommunikation, ansvar, konfliktshantering).

En del skolor har dock förstått det viktiga med att arbeta aktivt med utveckling av EQ  hos både skolpersonal och elever för att även uppnå bättre resultat i andra skolämnen. Ellagårdsskolan i Täby är en sådan fantastisk skola!

EQ- undervisningen är en nödvändig motkraft till de problem som idag kan finnas i skolan, exempelvis mobbning, konflikter och främlingshat. Social kompetens finns med som en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande och forskning visar att den emotionella färdigheten påverkar den intellektuella förmågan på ett positivt sätt och bidrar därmed även till bättre skolresultat. http://www.casel.org/research

Det är mycket märkligt att undervisningen i skolan i första hand handlar om en fixering vid faktakunskaper, istället för att utveckla elevernas hela intellekt, både hjärnan och hjärtat. Vi vet alla att i grund och botten spelar det egentligen ingen roll om man har massa höga betyg och högskolepoäng för att få det där drömjobbet. Fungerar man inte socialt så blir det svårt att lyckas i skolan, yrkeslivet och i relationer med andra människor.

EQ, precis som andra mer vanliga ämnen i skolan, borde därför finnas med på skolschemat eftersom det annars är lätt att glömma bort att även emotionella färdigheter måste övas och nötas in.  EQ-lektioner varje vecka och även personal som är utbildade inom EQ borde vara en självklarhet i varenda skola!

 Min uppmaning är därför: Gör EQ till ett obligatoriskt skolämne NU!

Rosie