Emotionell Intelligens (EQ or EI) handlar om att kunna identifiera, hantera och uttrycka våra egna och andras känslor. Forskning visar bland annat att högre EQ minskar risken för att bli utsatt för mobbning och/eller att mobba andra.

Social and Emotional Learning (SEL) är ett begrepp som används mycket när man pratar om EQ och värdegrundsarbetet i skolan, framförallt i USA. Utöver EQ innefattar det bland annat färdigheter som självkänsla och självkännedom, förmågan att kunna bygga relationer, lösa konflikter och kommunicera med andra.

EQ börjar bli ett allt mer populäriserat begrepp, och stora organisationer och program som RULER (Yale University) och CASEL är i framkant av denna utveckling. Peppy Pals mål är att genom spel och humor lära barn om social och emotionell intelligens (SEL) redan från 2-års ålder. Våra spel grundar sig på forskning och framtaget tillsammans med EQ-psykolog Bodil Wennberg. Enligt en världsomtäckande marknadsanalys av EEDAR (2013-02-21), är Peppy Pals koncept helt unikt.

Nedanför finns en rad artiklar och forskning relaterade till EQ och SEL om du vill läsa mer.