SOS Barnbyar och Peppy Pals förbättrar barns mentala hälsa

SOS Barnbyar och Peppy Pals förbättrar barns mentala hälsa 

SOS Barnbyar, i samarbete med Peppy Pals, genomför ett projekt för att öka den mentala hälsan hos barnen i SOS Barnbyars omsorg genom lek i vardagen, och med hjälp av digital teknik.

Coronapandemin har ytterligare förvärrat läget och ökat fattigdomen, våld och oro inom familjen. Barnen är de mest utsatta.

Ett långsiktigt stöd till barns psykosociala utveckling

Ett pilotprojekt genomförs i SOS Barnbyars program i Ukraina som under de senaste åren plågats av våld och konflikter. SOS Barnbyar är en av få organisationer på plats som kan ge heltäckande och långsiktigt stöd till familjer som lever i utsatthet.

Med vårt samarbete vill vi hitta nya sätt att snabbt och resurseffektivt nå ut till de yngre barnen i SOS Barnbyars verksamhet och stötta dem i sin psykosociala utveckling. Många av barnen som omfattas av SOS Barnbyars omsorg har traumatiska händelser och mentala påfrestningar bakom sig och kan därför i ännu större utsträckning vara i behov av att träna sina emotionella färdigheter.

Skapa dialog mellan vuxna och barn för att stärka deras relationer

Peppy Pals metodik gör det möjligt för föräldrar att på ett effektivt och beprövat sätt stötta barnen i sin emotionella utveckling redan från tidig ålder. En del av materialet har syftet att skapa dialog mellan vuxna och barn för att stärka deras relationer.

Peppy Pals spel är språkfria och kan därför enkelt distribueras i SOS Barnbyars verksamhet. Spelen utgör ett komplement för att stötta barnen i deras sociala och emotionella utveckling. Genom de självförklarande spelen kan arbetet genomföras till större del hos familjerna själva och vi kan tillsammans nå fler barn. ​

Läs mer om projektet här.

gudang138 sky77 garuda138 koin138

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.