fbpx

Ett projekt som har drivits av Unicef i UK med syftet att lära barn om deras rättigheter och skyldigheter har visat leda till mindre skolk, bättre skolresultat samt minskad mobbning. Man såg också vikten av att eleverna är delaktiga i att fatta beslut kring såväl klassregler som rekrytering av lärare. Forskningsrapporten visar en djupgående positiv effekt på inte bara eleverna utan hela skolan, lärare och föräldrar.

Mer än något annat visar forskningen ÅTERIGEN om varför det är så viktigt att börja arbeta med värdegrund och mänskliga rättigheter redan på förskolan för att förebygga problem innan de utvecklas.

Med tanke på hur världen ser ut just nu behöver vi alla påminna oss om mänskliga rättigheter och den här videon är perfekt att se tillsammans med sina barn.

“Människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse”.

/Rosie