Emotionell intelligens (EQ) 

EQ, som är en förkortning för Emotional Quotient, handlar om vår förmåga att förstå, hantera och bemöta våra egna och andras känslor.Vår metod

EQ är en superkraft

  • Ökar barns självkänsla och självkännedom
  • Förebygger psykisk ohälsa
  • Motverkar mobbning
  • Utveckla impulskontroll
  • Bli bättre på att hantera konflikter
  • Kunna handskas med stress
  • Utveckla och bibehålla hälsosamma relationer
  • Sätta grunden för framgång i livet

Vad säger barnen?

”Jag gillar Peppy Pals för att de hjälps åt, att de tröstar & samarbetar.”

”Jag gillar Peppy Pals för att de alla är vänner!”

”Jag har hjälpt min lillasyster upp för rutschkanan när hon inte klarat det själv.” – Ronja, 5 och ett halvt år.

Kontakta oss

© 2023 Zcooly AB

Läs mer

Om Peppy Pals

Vår ambition är att utrusta, stärka och vårda barns sociala och emotionella intelligens. Varje barn har rätt till lek, och att växa upp i en värld där snällhet och medmänsklighet är lika viktigt som en akademisk utbildning.

Lekfullt lärande

Lek är ett kraftfullt verktyg för barns utveckling och centralt i vår app. Barn lär sig allt som är roligt.

Framtagen tillsammans med barn. Granskad av psykolog Bodil Wennberg. Matchad mot en forskningsbaserad standard för EQ.

Uppmuntrar till samtal om känslor och relationer. Enkla frågor stöttar dig i samtalet med ditt barn.

Förankrat i forskning

Skapar samtal

Barn känner igen sig i berättelserna och karaktärerna. Hur kan trösta en vän? Varför ska man dela med sig?

Relaterbara händelser

Det är ingen tvekan om att det finns ett stort behov av EQ för barn, både hemma och i skolan. Varje år utsätts 60 000 barn i Sverige för mobbing och en av orsakerna är bristen på empati. En studie från University of Michigan visar att vi under de senaste 30 åren har blivit 40% mindre empatiska. Det är en fasansfull utveckling som vi vill ändra på. Studier visar dessutom att barn som får öva på EQ från tidig ålder presterar så mycket som 11 procentenheter bättre i skolan. Det är inte konstigt att både World Economic Forum och OECD har utsett EQ till en av de viktigaste färdigheterna för barn.


Kom igång!

Peppy Pals' app finns att hämta i App Store och på Google Play.

Prenumeration

39 kr/månad

Ladda ner appen och registrera dig för att få åtkomst till Peppy Pals' trygga och roliga värld som hjälper ditt barn att utveckla sin emotionella intelligens


Ladda ner

Skriv till oss på support@peppypals.com om du funderar på något!

Peppy Pals logo
Om EQ

Om EQ

🇬🇧 In English

Jag rekommenderar verkligen Peppy Pals. Tycker att de fyller en funktion som helt har saknats på marknaden tidigare. Det finns många fina pedagogiska appar med t.ex. siffror, bokstäver och färger men jag har inte sett någon annan som bygger på känslor och empati.

- Hanna Douglas

"