Idag är vi extra glada över att ha blivit beviljade VINNOVA medel motsvarande 300,000 SEK för att satsa på emotionell intelligens på skolan genom Peppy Pals 2!. Förutom bidrag är detta ett kvalitetsstämpel som vi är extra stolta över.

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Pressmeddelande  •  2014-09-30 11:41 CEST

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Projekten som nu får finansiering ska ta fram produkter eller tjänster inom digital teknik som utgår från elevers, lärares eller skolpersonals behov och som kan bidra till att undervisningen i skolan förbättras.

– Många skolor delar ut datorer eller läsplattor till eleverna, men om vi verkligen ska tillvarata möjligheterna med den digitala tekniken så behövs det innovation även av pedagogik och undervisningsmetoder, och det är en av anledningarna till att vi gör den här satsningen, säger Daniel Forslund, chefsstrateg på VINNOVA.