Vår metod

Vi utrustar barn och föräldrar med verktyg för att utveckla sociala och emotionella färdigheter och starta samtal om känslor och relationer. 


Vår metod

De fem grundpelarna inom EQ

Våra berättelser utgår från fem grundläggande färdigheter inom EQ; självkontroll, självkännedom, social medvetenhet, social kompetens och förmågan att fatta ansvarsfulla beslut. Den här uppdelningen är en oberoende standard för EQ, framtagen av den internationella organisationen CASEL.

Hur vi lär ut EQ

Alla våra berättelser hanterar en eller flera av dessa grundpelare. På så sätt kan vi säkerställa att vårt material tar ett helhetsgrepp om EQ för att ditt barn får ta del av alla magiska färdigheter som EQ innebär. Nedan ser du vilka färdigheter som behandlas i berättelsen "Izzy räcker inte till" 

Kontakta oss

© 2023 Zcooly AB

Läs mer

Om Peppy Pals

Vår ambition är att utrusta, stärka och vårda barns sociala och emotionella intelligens. Varje barn har rätt till lek, och att växa upp i en värld där snällhet och medmänsklighet är lika viktigt som en akademisk utbildning.

Alla våra produkter är framtagna tillsammans med barn och har deras perspektiv i centrum. Vi förankrar sedan berättelserna med psykolog Bodil Wennberg och utgår från en forskningsbaserad standard för EQ som heter CASEL.

Lek är ett kraftfullt verktyg för barns utveckling och centralt i alla våra produkter. Barn lär sig allt som är roligt.

Kom igång!

Peppy Pals' app finns att hämta i App Store och på Google Play.

Prenumeration

39 kr/månad

Ladda ner appen och registrera dig för att få åtkomst till Peppy Pals' trygga och roliga värld som hjälper ditt barn att utveckla sin emotionella intelligens


Ladda ner

Skriv till oss på support@peppypals.com om du funderar på något!

Peppy Pals logo
Om EQ

En metod förankrat i forskning

🇬🇧 In English

Just leken har en enorm betydelse för barns utveckling. Studier från UNICEF och LEGO visar att lek är ett av de mest effektiva sätt för barn att lära sig nya färdigheter. Barn använder lek och sagor som ett sätt att bearbeta och relatera till händelser i verkliga livet och på så sätt förstå deras upplevelser och känslor bättre.

Lek är nyckeln