fbpx

De flesta av världens alla skolor är traditionella och undervisar barn enbart i akademiska färdigheter såsom läs- och skrivkunnighet, matte, språk etc. Detta trots att det gång på gång bevisas att man ska och kan lära ut sociala och emotionella färdigheter och att icke-kognitiva färdigheter t.ex. uthållighet, självkontroll, empati, kommunikation, relationer, kreativ tänkande, problemlösning etc bidrar till bättre akademisk resultat och viktigast av allt, bättre mental hälsa.

När ska vi inse att välbefinnande och skolprestationer hänger ihop? att barn måste känna sig trygga, sedda, hörda, känna samhörighet och ha goda relationer för att må bra? Behövs det verkligen ännu mer forskning för att förstå att barn som mentalt mår bra även presterar bra i skolan och i livet?

Peppy Pals kommer alltid att utgå från barnens perspektiv i all produktutveckling och beakta barnes bästa. Precis som det finns läromedel inom matte och språk vill vi att det ska finnas läromedel som underlättar för föräldrar och lärare att utbilda barn i sociala och emotionella färdigheter.

“Educating the mind without educating the heart is no education at all.” Aristotle