Efter att ha läst mycket om Sollentuna kommun och deras satsningar på ny teknik visste jag att Sollentuna skulle vara den absolut första kommunen som jag ville introducera Peppy Pals för. Mycket riktigt blev jag redan vid första mötet med Andreas Cassne mycket imponerad över deras engagemang och stora intresse för teknik och moderna digitala läromedel. 

Vi kom snabbt igång och under våren har tre förskolor i kommun använt Peppy Pals, både apparna och böckerna, i sin dagliga verksamhet.

Så här säger Anna Österman utbildningsstrateg på kommunen:

“Pedagogerna upplever att Peppy Pals har  fungerat mycket bra tillsammans med barnen.  De kan se att barnen visar ett stort intresse för karaktärerna och deras olikheter. Barnen samtalar livligt om innehållet som handlar om känslor, empati och vänskap och de kan även i vardagliga situationer återknyta till händelser som utspelar sig i apparna och i böckerna. Peppy Pals är mycket inkluderande och användbar redan från de yngsta barnen och barn som ännu inte pratar svenska. Pedagogerna berättar att materialet har skapat samtal mellan de och barnen men även hjälpt barnen att självständigt lösa konflikter. Vi kommer nu att sprida informationen och erfarenheterna av Peppy Pals vidare till kommunens övriga förskolor.”

Nu är det “bara” att fortsätta resan att sprida Peppy Pals till alla Sveriges kommuner:)

Trevlig midsommar!

/Rosie