fbpx
ANVÄNDARVILLKOR
Peppy Pals användarvillkor

Peppy Pals AB (”Peppy Pals”) [2018-03-22].
Dessa användarvillkor reglerar användningen av den av Peppy Pals tillhandahållna utbildningstjänst Peppy Pals EQ-plattform samt tillhörande app Peppy Pals World.

1. Allmänt
Peppy Pals EQ-plattform är en tjänst som ger dig som användare tillgång till att nyttja och streama det utbildningsmaterial som vid var tid finns tillgängliga på Peppy Pals hemsida samt app (nedan benämnt som ”Tjänsten”). Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig som privatperson, juridisk person, annan organisation eller sammanslutning och Peppy Pals gällande användning av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar att efterleva dessa användarvillkor. Genom att aktivera ditt konto i Tjänsten godkänner du att du blir bunden av dessa användarvillkor.

2. Åldersgräns
För att acceptera dessa användarvillkor behöver du ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar samt att du måste vara minst 18 år gammal.

3. Registrering av användarkonto
För att ta del av innehållet i Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Skapande av användarkonto medges endast den som har en giltig e-postadress.

4. Tekniska förutsättningar för användning av Tjänsten
Tjänsten kräver, på grund av streaminglösningen och att Tjänsten finns tillgänglig på Peppy Pals hemsida, en internetuppkoppling. För övriga systemkrav, t.ex. vilka webbläsare som stödjs, hänvisas till Tjänstens webbplats. Vill du använda Tjänsten via din surfplatta eller smartphone krävs att du laddar ned Peppy Pals app som finns tillgänglig via App Store. Peppy Pals app kräver att användarens enhet har iOS 8.1 (eller senare).
Peppy Pals ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet för att använda Tjänsten. Peppy Pals förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

5. Pris och betalning
För aktuella prisuppgifter, se Tjänstens webbplats. Samtliga priser är angivna i svenska kronor. Priserna är inklusive tillämplig momssats för enskilda personer. Notera dock att priserna för produkter och tjänster till skolor och företag är exklusive tillämplig momssats. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer t.ex. de datatrafiksavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör/operatör, vilket hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör/operatör utanför ramen för dessa användarvillkor.

Du betalar i samband med att du skapar ditt konto i Tjänsten samt vid förnyad prenumeration av Tjänsten. Betalning kan ske med kort (kort som accepteras: Visa, Mastercard), med en värde-/rabattkod eller via App Store betalningslösning.

6. Ändring av pris eller villkor för Tjänsten
Peppy Pals förbehåller sig rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsten, inklusive dessa användarvillkor (även under kampanjperiod) ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna, förändringar i Tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl. Ändrade villkor ska meddelas via e-post eller ett meddelande i Tjänsten och kan även komma att publiceras på Tjänstens webbplats. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och kan börja gälla omedelbart, och från kommande period. Om du inte accepterar ändringar enligt detta avsnitt, kan du inte fortsätta att använda Tjänsten.

7. Grund för uppsägning
Om du bryter mot dessa användarvillkor har Peppy Pals rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten och därmed stänga av dig från möjligheten att tillgodogöra dig innehåll och utbildningsmaterial som du köpt. Ett brott mot dessa användarvillkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

8. Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton (14) dagar från det att du betalat för tjänsten. Om du påbörjar användning av tjänsten under ångerfristen accepterar du dock att: (i) du samtycker till att innehållet i tjänsten levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad i förhållande till tjänsten, som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta Peppy Pals kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkten 15 nedan. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). På Konsumentverkets hemsida finns även mer information om ångerrätt tillgängligt.

9. Reklamation
Är Tjänsten eller en kurs som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel i Tjänsten kan du kontakta Peppy Pals kundtjänst och göra en reklamation, för kontaktuppgifter se punkten 15 nedan. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut.

10. Peppy Pals åtaganden och rättigheter
Peppy Pals tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Användaren är införstådd med att innehållet i Tjänsten och Tjänstens funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. Peppy Pals strävar efter att erbjuda sina användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att innehåll du efterfrågar finns tillgängligt vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande.

Peppy Pals äger rätt att kommunicera med dig via Tjänsten, e-post, telefon eller post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Peppy Pals tjänster. Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Peppy Pals ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Peppy Pals ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför Peppy Pals kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten uppstår skall Peppy Pals ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Peppy Pals har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

11. Användning av Tjänsten och användarens ansvar
Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten ägs av Peppy Pals eller Peppy Pals innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt. Genom att köpa Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv, begränsad licens till innehållet som gäller under din prenumerationstid (om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet på Tjänsten överlåts till dig eller någon annan.

Du förbinder dig att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera innehåll i Tjänsten eller sprida vidare innehållet i Tjänsten genom exempelvis försäljning eller uthyrning. Med ett konto som pedagog har du dock rätt att kopiera materialet för att använda i undervisningssyfte och i projekt som har samband med din anställning som pedagog.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa användarvillkor. Du ansvarar för att den e-postadress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande din användning av Tjänsten och dina köp kommer ske via e-post.

Som användare av Tjänsten ansvarar du för att du, i dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Tjänsten eller Peppy Pals. Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt användarkonto ska du genast meddela Peppy Pals detta, samt ändra ditt lösenord. Peppy Pals har rätt att omedelbart avbryta din tillgång till Tjänsten för det fall Peppy Pals har anledning att misstänka att ditt konto missbrukas.

12. Filskydd
All kopiering och otillbörlig vidarespridning av innehåll på Tjänsten är förbjuden. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i punkten 11 ovan.

13. Behandling av personuppgifter och cookies
Genom din användning av Tjänsten och bekräftelse av dessa användarvillkor samtycker du till behandling av personuppgifter och att cookies lagras i enlighet med Peppy Pals integritetspolicy.

14. Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa användarvillkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan Peppy Pals och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, e-post: [email protected], postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

15. Kontakt
Det är Peppy Pals AB, ett svenskt aktiebolag, (org.nr: 556854-8837), med styrelsens säte i Stockholms län, Danderyds kommun, VAT-nr: SE556854883701 med registrerad adress Herrgårdsvägen 31B, 182 39, Danderyd, som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med Peppy Pals mailar du [email protected] eller skickar ett brev till: Peppy Pals AB, Herrgårdsvägen 31B, 182 39, Danderyd, Sverige.