fbpx

Digitalt läromedel för värdegrundsarbetet

Som pedagog får du tillgång till:

 • En bank av filmer, böcker, övningar, känslokort m.m.
 • Berättelser som relaterar till elevernas/barnens vardag.
 • Hundratals diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och samspel.
 • Färdiga lektionsplaneringar för värdegrundstiden
 • Direkt kopplat till skollagen.
 • Skriv ut rapporter som kontinuerligt mäter och följer upp ditt arbete med värdegrund.
 • Allt material finns på svenska och engelska.
 • Könsneutrala karaktärer med unika personligheter.​
 • Uppskattat verktyg för den specialpedagogiska verksamheten.

Digitalt läromedel för värdegrundsarbetet

Som pedagog får du tillgång till:

 • En bank av filmer, böcker, övningar, känslokort m.m.
 • Berättelser som relaterar till elevernas/barnens vardag.
 • Hundratals diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och samspel.
 • Färdiga lektionsplaneringar för värdegrundstiden
 • Direkt kopplat till skollagen.
 • Skriv ut rapporter som kontinuerligt mäter och följer upp ditt arbete med värdegrund.
 • Allt material finns på svenska och engelska.
 • Könsneutrala karaktärer med unika personligheter.​
 • Uppskattat verktyg för den specialpedagogiska verksamheten.

Peppy Pals School – Digitalt läromedel för värdegrundsarbetet

Som pedagog får du tillgång till:

 • En bank av filmer, böcker, övningar, känslokort m.m.
 • Berättelser som relaterar till elevernas/barnens vardag.
 • Hundratals diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och samspel.
 • Färdiga lektionsplaneringar för värdegrundstiden
 • Direkt kopplat till skollagen.
  • Skriv ut rapporter som kontinuerligt mäter och följer upp ditt arbete med värdegrund.
  • Språkfria spel som ökar inkludering av alla elever.
  • Könsneutrala karaktärer med unika personligheter.​
  • Kan individanpassas för specialpedagogik.

Baserat på forskning och psykologi

Peppy Pals är utvecklat tillsammans med psykologer, forskare och barn.

Du kan göra skillnad

På ett lekfullt sätt hjälper vi dig att lära elever om hur man är en bra vän, samarbetar, utvecklar empati och mycket mer inom ramen för EQ och värdegrund.

 • Öka elevinflytandet.​
 • Öka elevers delaktighet.​
 • Förebygg konflikter i och utanför klassrummet.​
 • Främja trygga klassrum.
 • Främja uthållighet och studiero.​
 • Motverka kränkande behandling.
 • Minska brandsläckningar och åtgärdande arbete.

Du kan göra skillnad

På ett lekfullt sätt hjälper vi dig att lära elever om hur man är en bra vän, samarbetar, utvecklar empati och mycket mer inom ramen för EQ och värdegrund.

 • Öka elevinflytandet.​
 • Öka elevers delaktighet.​
 • Förebygg konflikter i och utanför klassrummet.​
 • Främja trygga klassrum.
 • Främja uthållighet och studiero.​
 • Motverka kränkande behandling.
 • Minska brandsläckningar och åtgärdande arbete.

Du kan göra skillnad

På ett lekfullt sätt hjälper vi dig att lära elever om hur man är en bra vän, samarbetar, utvecklar empati och mycket mer inom ramen för EQ och värdegrund.

 • Öka elevinflytandet.​
 • Öka elevers delaktighet.​
 • Förebygg konflikter i och utanför klassrummet.​
 • Främja trygga klassrum.
 • Främja uthållighet och studiero.​
 • Motverka kränkande behandling.
 • Minska brandsläckningar och åtgärdande arbete.

Kom igång med Peppy Pals School

Välj det alternativ som passar dig bäst.

GRATIS


 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för fyra klasser.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Pedagoglicens


3,499kr /år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för upp till fyra klasser.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Kuratorslicens


2,999kr /år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för upp till 4 klasser/grupper.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Fritidspaketet


4,999kr /år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Obegränsad tillgång till Peppy Pals School för all fritidspersonal på skolan
 • Alla föräldrar får tillgång till Peppy Pals School

Skolpaketet


Begär offert

 • Är ni fler än 3 pedagoger eller kuratorer som vill använda Peppy Pals School? Kontakta oss för offert.
 • Obegränsad tillgång till Peppy Pals School för all personal på skolan
 • Alla föräldrar får tillgång till Peppy Pals School

Fortbildning inom EQ och värdegrund


15,000kr

 • Fortbildning av personal 1h
 • Årslicens av Skolpaketet ingår för all personal på skolan

*Peppy Pals Användarvillkor gäller.

Kom igång med Peppy Pals School

Välj det alternativ som passar dig bäst.

GRATIS


 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för fyra klasser.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Pedagoglicens


3,499kr /år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för upp till fyra klasser.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Kuratorslicens


2,999kr /år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för upp till 4 klasser/grupper.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Fritidspaketet


4,999kr /år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Obegränsad tillgång till Peppy Pals School för all fritidspersonal på skolan
 • Alla föräldrar får tillgång till Peppy Pals School

Skolpaketet


Begär offert

 • Är ni fler än 3 pedagoger eller kuratorer som vill använda Peppy Pals School? Kontakta oss för offert.
 • Obegränsad tillgång till Peppy Pals School för all personal på skolan
 • Alla föräldrar får tillgång till Peppy Pals School

Fortbildning inom EQ och värdegrund


15,000kr

 • Fortbildning av personal 1h
 • Årslicens av Skolpaketet ingår för all personal på skolan

*Peppy Pals Användarvillkor gäller.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. I ett makroperspektiv gynnar detta demokrati och en bättre värld och i ett mikroperspektiv ökar chansen för elever att få vänner. Ett barn som kommer hem och har det kämpigt med matematik eller kemi kan på olika sätt få hjälp med detta efter skolans slut, men ett barn som kommer hem och har haft en skoldag utan vänner kan inte på samma sätt bli hjälpt av en mamma, mormor, bror eller studybuddy. Att traggla multiplikationstabellen med sitt barn är en dröm jämfört med att trösta ett barn som saknar vänner.

Det finns idag en rad pedagogiska verktyg inom edutainment/lek&lärande som med framgång används i skolan av elever som är uppväxta med IT och paddan som gossedjur.

Det som saknas är liknande verktyg för skolans värdegrundsarbete som summeras i textens första mening.  Peppy Pals är ett sådant verktyg. Utöver detta är kan berättelsen om de fem karaktärerna, Reggy, Sammy, Gabby, Izzy & Kelly även vara mycket saknad brygga mellan skolan och hemmet för barn i förskola och skola. Till skillnad från många andra appar/spel/edutainment, kan föräldrar som är helt oinsatta i det svenska skolsystemet och dess läroplan, tillsammans med sina barn diskutera de ämnen som berörs i Peppy Pals. 

Peppy Pals kan bidra till att öka ungas förmåga till att känna empati och är därmed ett välbehövligt tillskott i arbetet för hälsofrämjande skolutveckling.

Anders Kedhammar

Biträdande rektor på Nacka Gymnasium samt doktorand vid Göteborgs Universitet

Involvera föräldrar

Dela med dig av ert främjande arbete. Skriv ut diplom, färgläggningsbilder, veckobrev och mycket mer som eleverna kan ta med hem.

Involvera föräldrar

Dela med dig av ert främjande arbete. Skriv ut diplom, färgläggningsbilder, veckobrev och mycket mer som eleverna kan ta med hem.

Bli en EQ-smart skola

Introducera Peppy Pals i ditt klassrum redan idag.

Bli en EQ-smart skola

Introducera Peppy Pals i ditt klassrum redan idag.

Bli en EQ-smart skola

Introducera Peppy Pals i ditt klassrum redan idag. Testa gratis i 14 dagar.

Vad säger andra om oss?

Använd #peppypals och dela med dig av hur du arbetar med värdegrund på sociala medier, eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

"Mycket intressanta och fina produkter, som verkligen behövs för att få till det viktiga arbetet med värdegrund."

thumb_01_90_90

Berit Nilsson

Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Barnen pratar livligt om innehållet i Peppy Pals berättelser, allt ifrån känslor, empati och vänskap. Peppy Pals har också skapat samtal mellan oss pedagoger och barnen, och har även hjälpt barnen att lösa konflikter på egen hand."

thumb_01_90_90

Anna Österman

Utbildningsstrateg, Sollentuna kommun.

"På min förskola arbetar vi efter läroplanens mål och riktlinjer där det bland annat står att varje barn skall utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. Det visar Peppy Pals flera exempel på i deras appar vilket jag som pedagog anser är ett bra verktyg i strävan mot våra mål. "

thumb_01_90_90

Jonna

Förskolepedagog