fbpx

Pedagoger

En digital EQ-plattform för ett tryggare klassrum

Fungerar på iOS, PC och Mac.

Ett värdefullt verktyg för ditt främjande arbete med värdegrund

Social och Emotionell intelligens genom storytelling och humor.

Uppföljning

Aktiviteter

Filmer

Böcker

Du kan göra skillnad

På ett lekfullt sätt hjälper vi dig att lära elever om hur man är en bra vän, samarbetar, utvecklar empati och mycket mer inom ramen för EQ och värdegrund.

 • Öka elevinflytandet.​
 • Öka elevers delaktighet.​
 • Förebygg konflikter i och utanför klassrummet.​
 • Främja trygga klassrum.
 • Främja uthållighet och studiero.​
 • Motverka kränkande behandling.
 • Minska brandsläckningar och åtgärdande arbete.

Du kan göra skillnad

På ett lekfullt sätt hjälper vi dig att lära elever om hur man är en bra vän, samarbetar, utvecklar empati och mycket mer inom ramen för EQ och värdegrund.

 • Öka elevinflytandet.​
 • Öka elevers delaktighet.​
 • Förebygg konflikter i och utanför klassrummet.​
 • Främja trygga klassrum.
 • Främja uthållighet och studiero.​
 • Motverka kränkande behandling.
 • Minska brandsläckningar och åtgärdande arbete.

Du kan göra skillnad

På ett lekfullt sätt hjälper vi dig att lära elever om hur man är en bra vän, samarbetar, utvecklar empati och mycket mer inom ramen för EQ och värdegrund.

 • Öka elevinflytandet.​
 • Öka elevers delaktighet.​
 • Förebygg konflikter i och utanför klassrummet.​
 • Främja trygga klassrum.
 • Främja uthållighet och studiero.​
 • Motverka kränkande behandling.
 • Minska brandsläckningar och åtgärdande arbete.

Bli en EQ-smart skola

Introducera Peppy Pals i ditt klassrum redan idag.

Bli en EQ-smart skola

Introducera Peppy Pals i ditt klassrum redan idag.

Bli en EQ-smart skola

Introducera Peppy Pals i ditt klassrum redan idag. Testa gratis i 14 dagar.

Involvera föräldrar

Dela med dig av ert främjande arbete. Skriv ut diplom, färgläggningsbilder, veckobrev och mycket mer som eleverna kan ta med hem.

Involvera föräldrar

Dela med dig av ert främjande arbete. Skriv ut diplom, färgläggningsbilder, veckobrev och mycket mer som eleverna kan ta med hem.

Vad säger andra om oss?

Använd #peppypals och dela med dig av hur du arbetar med värdegrund på sociala medier, eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

"Barnen pratar livligt om innehållet i Peppy Pals berättelser, allt ifrån känslor, empati och vänskap. Peppy Pals har också skapat samtal mellan oss pedagoger och barnen, och har även hjälpt barnen att lösa konflikter på egen hand."

thumb_01_90_90

Anna Österman

Utbildningsstrateg, Sollentuna kommun.

"På min förskola arbetar vi efter läroplanens mål och riktlinjer där det bland annat står att varje barn skall utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. Det visar Peppy Pals flera exempel på i deras appar vilket jag som pedagog anser är ett bra verktyg i strävan mot våra mål. "

thumb_01_90_90

Jonna

Förskolepedagog

Vad ingår i Peppy Pals?

Som pedagog får du tillgång till:

 • En bank av filmer, böcker, övningar, känslokort m.m.
 • Berättelser som relaterar till elevernas/barnens vardag.
 • Hundratals diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och samspel.
 • Färdiga lektionsplaneringar för värdegrundstiden
 • Direkt kopplat till skollagen.
 • Skriv ut rapporter som kontinuerligt mäter och följer upp ditt arbete med värdegrund.
 • Språkfria spel som ökar inkludering av alla elever.
 • Könsneutrala karaktärer med unika personligheter.​
 • Kan individanpassas för specialpedagogik.

Vad ingår i Peppy Pals?

Som pedagog får du tillgång till:

 • En bank av filmer, böcker, övningar, känslokort m.m.
 • Berättelser som relaterar till elevernas/barnens vardag.
 • Hundratals diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och samspel.
 • Färdiga lektionsplaneringar för värdegrundstiden
 • Direkt kopplat till skollagen.
 • Skriv ut rapporter som kontinuerligt mäter och följer upp ditt arbete med värdegrund.
 • Språkfria spel som ökar inkludering av alla elever.
 • Könsneutrala karaktärer med unika personligheter.​
 • Kan individanpassas för specialpedagogik.

Vad ingår i Peppy Pals?

Som pedagog får du tillgång till:

 • En bank av filmer, böcker, övningar, känslokort m.m.
 • Berättelser som relaterar till elevernas/barnens vardag.
 • Hundratals diskussionsfrågor för att inspirera till samtal och samspel.
 • Färdiga lektionsplaneringar för värdegrundstiden
 • Direkt kopplat till skollagen.
  • Skriv ut rapporter som kontinuerligt mäter och följer upp ditt arbete med värdegrund.
  • Språkfria spel som ökar inkludering av alla elever.
  • Könsneutrala karaktärer med unika personligheter.​
  • Kan individanpassas för specialpedagogik.

Kom igång med Peppy Pals redan idag

Välj din prismodell. Om du är en kommun eller liknande, vänligen kontakta oss för prisexempel

Peppy Pals Free


GRATIS*

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för en klass.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
 • Hundratals roliga spel, böcker, filmer och aktiviteter.
 • Komplett lektionsplanering för värdegrund. Kopplat till skollagen.
 • Regelbundna uppdateringar.

Peppy Pals Pedagog Baspaket

2,999kr /pedagog/år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för en klass.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
 • Hundratals roliga spel, böcker, filmer och aktiviteter.
 • Komplett lektionsplanering för värdegrund. Kopplat till skollagen.
 • Regelbundna uppdateringar.

Peppy Pals Pedagog
Plus

3,499kr /pedagog/år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för upp till 4 klasser.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
 • Hundratals roliga spel, böcker, filmer och aktiviteter.
 • Komplett lektionsplanering för värdegrund. Kopplat till skollagen.
 • Regelbundna uppdateringar.

*Peppy Pals Användarvillkor gäller.

Kom igång med Peppy Pals redan idag

Välj din prismodell. Om du är en kommun eller liknande, vänligen kontakta oss för prisexempel

Peppy Pals Free


GRATIS*

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för en klass.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
 • Hundratals roliga spel, böcker, filmer och aktiviteter.
 • Komplett lektionsplanering för värdegrund. Kopplat till skollagen.
 • Regelbundna uppdateringar.

Peppy Pals Pedagog Baspaket

2,999kr /pedagog/år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för en klass.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
 • Hundratals roliga spel, böcker, filmer och aktiviteter.
 • Komplett lektionsplanering för värdegrund. Kopplat till skollagen.
 • Regelbundna uppdateringar.

Peppy Pals Pedagog Plus

3,499kr /pedagog/år

 • Testa gratis i 14 dagar.*
 • Uppföljning och rapportering för upp till 4 klasser.
 • Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
 • Hundratals roliga spel, böcker, filmer och aktiviteter.
 • Komplett lektionsplanering för värdegrund. Kopplat till skollagen.
 • Regelbundna uppdateringar.

*Peppy Pals Användarvillkor gäller.

Baserat på forskning och psykologi.

Peppy Pals är utvecklat tillsammans med psykologer, forskare och barn.