fbpx

I maj blev Peppy Pals inbjuden av fantastiska Friends att hålla en workshop på World Anti Bullying Forum. Konferensen samlar forskare från hela världen på ämnet mobbning och diskriminering. Temat för vår workshop var empati och medmänsklighet. – och varför dessa färdigheter anses vara grunden till välmående skolor och samhällen. Det var väldigt många lärare som kom fram till oss efter workshopen och sa att sedan EQ inte längre är schemalagd så har det blivit mycket svårare att få tid till det och veta hur man ska arbeta med det. Forskning efter forskning visar att arbete kring EQ och värdegrund måste gå hand i hand med andra skolämnen och att det ska ske kontinuerligt. Skolverket rekommendation är ungefär så här: ”Att arbeta med värdegrund ska genomlysa hela verksamheten och integreras i alla skolämnen”. Min fråga är, hur vet vi att detta sker? Hur följs det upp? Hur vet vi att lärare har tid till det i dagens pressade skolschema? Hur vet vi att det inte blir personberoende och beroende av vilket intresse ens lärare har? Denna rekommendation är enligt mig bara tomma ord som finns i en fin broschyr för att ha ryggen fri från ansvar.

SAMSUNG CSC