Vår metod

Vi utrustar barn och föräldrar med verktyg för att utveckla sociala och emotionella färdigheter och starta samtal om känslor och relationer. Alla våra produkter är framtagna tillsammans med barn och har deras perspektiv i centrum. Vi förankrar sedan berättelserna med psykolog Bodil Wennberg och utgår från en forskningsbaserad standard för EQ som heter CASEL.

Lekfullt lärande
Lek är ett kraftfullt verktyg för barns utveckling och centralt i alla våra produkter. Barn lär sig allt som är roligt.
Förankrat i forskning
Framtagna tillsammans med barn. Granskade av psykolog Bodil Wennberg. Matchade mot en forskningsbaserad standard för EQ.
Skapar samtal
Uppmuntrar till samtal om känslor och relationer. Enkla frågor stöttar dig i samtalet med ditt barn.
Relaterbara händelser
Barn känner igen sig i berättelserna och karaktärerna. Hur kan trösta en vän? Varför ska man dela med sig?

Lekens betydelse

Det finns många olika sätt för barn att lära sig viktiga sociala och emotionella färdigheter. Studier visar bland annat att barn lär sig av att se sina föräldrar och vänner interagera med varandra, genom att se karaktärer interagera i spel, filmer och böcker samt därefter få öva på samma beteende när de själva leker. 

Just leken har en enorm betydelse för barns utveckling. Studier från UNICEF och LEGO visar att lek är ett av de mest effektiva sätt för barn att lära sig nya färdigheter. Barn använder lek och sagor som ett sätt att bearbeta och relatera till händelser i verkliga livet och på så sätt förstå deras upplevelser och känslor bättre.

Helhetsbild av EQ

Våra berättelser utgår från fem grundläggande färdigheter inom EQ; självkontroll, självkännedom, social medvetenhet, social kompetens och förmågan att fatta ansvarsfulla beslut. Den här uppdelningen är en oberoende standard för EQ, framtagen av den internationella organisationen CASEL. 

Alla våra berättelser hanterar en eller flera av dessa grundpelare. På så sätt kan vi säkerställa att vårt material tar ett helhetsgrepp om EQ för att ditt barn får ta del av alla magiska färdigheter som EQ innebär. Nedan ser du vilka färdigheter som behandlas i berättelsen “Izzy räcker inte till” . 

Olika berättelser, olika färdigheter

Är du nyfiken på att lära dig mer om vilka färdigheter varje berättelse hanterar? Det är gratis att skapa ett konto på den digitala plattformen “Peppy Pals School”. Där finns mer information och vägledning som alla vuxna kan ta del av.

gudang138 sky77 garuda138 koin138

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.