I fredags träffade vi Professor Annika Waern och det känns fantastiskt att berätta att hon, tillsammans med en student fortsätter att göra studier på förskolor om Peppy Pals. Denna gång kommer hon att göra studien med hjälp av både våra appar och böcker. Dels för att notera ev skillnader i inlärning via olika verktyg och dels för att studera relationen mellan vuxna och barn när de inspireras av Peppy Pals.

Annika sa flera gånger “you are onto something”.

Jo vi känner det själva och vi får höra det väldigt ofta men nu måste vi komma igenom bruset så att skolor och föräldrar inser att EQ ska vara ett lika självklart och naturligt inslag i barnens utveckling, som andra skolämnen.

På Bild: Professor Annika Waern samtalar med vår Lead Designer Erik Wonnevi.

/Rosie